Φορείς Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα

Ο Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής  (ΣΕΚΠ) επιχειρώντας μια πολυεπίπεδη χαρτογράφηση φορέων κοινωνικής πολιτικής, δημιούργησε τον "Οδηγό των Φορέων Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα". 

Στη βάση δεδομένων η οποία βρίσκεται στην επίσημη σελίδα του Συλλόγου (http://sekp.gr/) στη στήλη «Μελέτες», μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στους φορείς που περιλαμβάνονται στον οδηγό. Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό σε μορφή pdf εδώ ή να τον ξεφυλλίσετε σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.