Ενισχύοντας την κοινωνική προσφορά μέσω της ενδυνάμωσης των Εθελοντών

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την παρουσίαση της κ. Κανάκη με τίτλο "Ενισχύοντας την κοινωνική προσφορά μέσω της ενδυνάμωσης των Εθελοντών" η οποία παρουσιάστηκε στα πλαίσια της ημερίδας με τίτλο "Δυνατότητες και μέσα δικτύωσης - χρηματοδότησης στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών" που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015.

Συνημμένα: