Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την παρουσίαση των κ. Χριστοδουλοπούλου και κ. Ζαφειροπούλου με τίτλο "Αναζητώντας Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις" η οποία παρουσιάστηκε στα πλαίσια της ημερίδας με τίτλο "Δυνατότητες και μέσα δικτύωσης - χρηματοδότησης στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών" που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015.