Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της προσπάθειας εμπλουτισμού των ικανοτήτων (capacity building) των Ελληνικών ΜΚΟ για εκτέλεση προγραμμάτων, διοργανώνουν εκπαιδευτικό σεμινάριο για στελέχη ΜΚΟ με τίτλο «Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων».

Στο πλαίσιο αυτό, με χαρά προσκαλούμε ένα (1) στέλεχος από τον οργανισμό σας να λάβει μέρος στο εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα λάβει χώρα στις 9-11 και 16-18 Οκτωβρίου 2015 στην πόλη της Πάτρας (παρακάτω μπορείτε να δείτε το ενδεικτικό πρόγραμμα).
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητικά σεμινάρια και πρακτικές ασκήσεις από πολύπειρους ειδικούς του ιδιωτικού και του Μη Κυβερνητικού τομέα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Λόγω της έντονης συμπληρωματικότητας και στενής διασύνδεσης των σεμιναρίων και των εργαστηρίων, η παρακολούθηση του συνόλου των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν το εκπαιδευτικό υλικό (συμπεριλαμβανομένων των παρουσιάσεων) καθώς και σχετικές βεβαιώσεις παρακολούθησης. Κάθε ΜΚΟ μπορεί να δηλώσει ένα (1) άτομο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.      
Υπεύθυνοι για το Συγκεκριμένο Σεμινάριο είναι οι Αστέρης Χουλιάρας- Καθηγητής Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων και Παναγιώτης Λιαργκόβας-Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.  
Συνημμένα μπορείτε να βρείτε το Πρόγραμμα της εκδήλωσης καθώς και τη δήλωση συμμετοχής.

Περισσότερες Πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ:
https://ngoschooluop.wordpress.com/