Χαρτογράφηση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και καλές πρακτικές

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την παρουσίαση των κ. Θεοδοσίου και κ. Ζαφειροπούλου με τίτλο "Χαρτογράφηση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και καλές πρακτικές" η οποία παρουσιάστηκε στα πλαίσια της ημερίδας με τίτλο "Δυνατότητες και μέσα δικτύωσης - χρηματοδότησης στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών" που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015.

Συνημμένα: