Όροι χρήσης

Η παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα και όλα τα γραφικά, σχέδια, δεδομένα και γενικότερα κείμενα που εμπεριέχονται σε αυτήν καθώς και διευθύνσεις άλλων ιστοτόπων αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.

Eπίσης, τα περιεχόμενα αυτής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν ενημερωτικό και μόνο χαρακτήρα και δεν αποβλέπουν στην επίλυση συγκεκριμένων αναγκών χρηματοδότησης, δικτύωσης και λοιπών περιπτώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Οι υπηρεσίες που παρέχονται δεν αποτελούν συμβουλευτικές υπηρεσίες ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση σχέση επιστημονικού συμβούλου-πελάτη.